archirama.pl

Nowe technologie i przestrzeń miejska: niemożliwe czy szansa na rozwój? Warszaty Mentor&Student Research Lab - Urban Transformations 2014

Uczestnicy warsztatów Mentor&Student Research Lab - Urban Transformations 2014 udowadniają, że współczesna architektura wkracza do miast. Nowe technologie pozwalają diametralnie zmieniać  design "szarych" obiektów użyteczności publicznej. Przeczytaj, jak studenci pod opieką mentorów z całego świata pracowali nad takimi właśnie projektami.

Warsztaty Mentor&Student Research Lab - Urban Transformations 2014

Warsztaty Mentor&Student Research Lab - Urban Transformations 2014: pierwszy dzień

Fot: Agata Hinca

Miasta nad wodą tematem spotkania specjalistów z całego świata

Mentor&Student Research Lab Urban Transformations 2014 to połączona inicjatywa International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) i studentów międzyuczelnianego Koła Naukowego PG i UG  Laboratorium Ewolucji Miejskich LEM-ur, która towarzyszy 50. kongresowi ISOCARPu. Kongres jest dla uczestników najważniejszym wydarzeniem w roku, na którym spotykają się specjaliści z 50 krajów na świecie. Poruszane są na nim tematy polityki i planowania oraz podejmuje się próby rozwiązania takich problemów jak: planowanie regionalne, rewitalizacja obszarów miejskich czy miasta niskoemisyjne. Pięćdziesiąty Kongres odbędzie się w Gdyni w dniach 23-26 września 2014 roku. Głównym tematem będzie zmiana w sposobie planowania miast, ze szczególnym uwzględnieniem miast znajdujących się nad wodą. Dlatego Kongres został zatytułowany: "Urban Transformations – Cities and Water”.

Mentorzy uczą studentów jak ma wyglądać współczesna architektura miast

Mentor&Student Research Lab to przede wszystkim ogromna szansa dla studentów. Na poznanie specjalistów w urbanistyce, na stworzenie sobie sieci międzynarodowych kontaktów, wreszcie - na pracę przy ciekawym projekcie wraz z mentorami. A ci przyjechali do Polski w weekend 7-8 czerwca 2014 roku. Byli to: Christian Horn, który wykłada w Paryżu i prowadzi biuro Rethink, które zajmuje się planowaniem tamtejszego obszaru metropolitalnego;  Markus Appenzeller, wykładający w Rotterdamie, a ostatnio w Chinach, pracujący w biurze MLA+ nad projektami na całym świecie; Oscar Bargos, profesor na argentyńskim uniwersytecie w Rosario i dyrektor tamtejszego biura planowania miasta; Richard Stephens, który wykłada na amerykańskim uniwersytecie w Oregonie i prowadzi  pracownię Stephens Planning & Design LLC oraz Alexander Marful, który pochodzi z Ghany i po doktoracie w Stuggarcie pracuje w Fichter GmbH.

Otwarte wykłady i debata szansą na rozwój współczesnej architektury

Wspólnemu weekendowi towarzyszyły otwarte wykłady, na które mógł przyjść każdy zainteresowany tematyką planowania miasta. Podczas wykładów mentorzy opowiedzieli o swojej pracy, a także o tym, czym będą zajmować się podczas warsztatów ze studentami. Kolejną okazją na niesamowite wrażenia i wyniesienie wymiernej wiedzy była debata w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku pod hasłem: „Między globalnymi pytaniami a lokalnymi odpowiedziami: Jak uczynić miasta dobrymi miejscami do mieszkania?” Był też czas na pracę. Studenci wraz z mentorami pracowali nad zagadnieniami organizowania  współczesnych przestrzeni miejskich, które odnosiły się do miast Pomorza, lecz stanowią źródło wiedzy dla każdego planowania.

Grupa Christiana Horna: planowanie współczesnej architektury dostosowane do środków miejskiego transportu

Grupa, która pracowała pod okiem mentora z Francji, przeanalizowała kwestię mobilności w kontekście Trójmiasta. Studenci pragną pokazać, że podróżowanie rowerem nie musi być synonimem gorszej sytuacji finansowej, a może stać się wygodną formą przemieszczania się po mieście. Chcą udowodnić, że ekologiczne rozwiązania mogą iść w parze z komfortem i bezpieczeństwem. W swojej pracy wzięli pod uwagę takie problemy jak tworzenie nowych ścieżek rowerowych, czy wprowadzanie pasów ruchu dla autobusów, a nawet poprawę stanu jakości chodników. Zdają sobie jednak sprawę, że takie rozwiązania stanowią tylko odpowiedź doraźną. Problem tkwi głębiej. Trzeba w sposób odpowiedzialny zastosować nowe rozwiązania już na etapie planowania miasta. Chodzi o to by podróż z jednego punktu do drugiego była jak najkrótsza i nie wiązała się z koniecznością przesiadek Studenci chcą stworzyć projekt, pokazujący jak stworzyć miasto, w którym samochód będzie tylko jednym z kilku dostępnych środków transportu – wszystkich ekologicznych i wygodnych.

Grupa Markusa Appenzellera: przemiany miast po 1989 roku diagnozą stanu nowoczesnej architektury

Grupa studentów, która pracowała pod okiem Markusa Appenzellera podjęła się próby zdefiniowania stanu 11 miast nadbałtyckich przed i pod 1989 roku. Analiza tych przypadków ma pomóc odpowiedzieć na pytanie jakie kroki powinny podejmować władze aby miasta rozwijały się jak najlepiej. Badanie będzie składało się z trzech etapów oraz analizy danych z takich dziedzin jak: przestrzeń i marka przestrzeń, marka i tożsamość miasta, transport, gospodarka, społeczeństwo, system administracyjny i legislacyjny.

Grupa Oscara Bargosa: zrównoważony rozwój osiedli szansą na rozwój współczesnej architektury

Grupa studentów pracująca z argentyńskim mentorem próbuje odpowiedzieć na pytanie jak rozwija się Trójmiasto i czy jest to rozwój zrównoważony tj. czy potrafimy rozsądnie gospodarować zasobami przyrodniczymi. Postanowili przyjrzeć się również rozwojowi osiedli. By tego dokonać wybrali osiedle Osowa w Gdańsku, które jest typowym przykładem szybko rozwijającego się obszaru podmiejskiego. Elementem badań będzie znalezienie odpowiedzi na takie zagadnienia jak: rozwój urbanistyczny, kwestie komunikacji (która na tym obszarze jest kłopotliwa), uwarunkowania socjalne i demograficzne, środowisko oraz sposoby zarządzania miastem. Planują przeprowadzić sondaż wśród mieszkańców, który wyłowi potencjalne zagrożenia. Celem badań jest wypracowanie modelu osiągania zrównoważonego rozwoju. Badania te będą zestawione z wynikami studentów argentyńskich, którzy opracowali analogiczny przykład na uniwersytecie w Rosario.

Grupa Richarda Stephensa: projektowanie przestrzeni miejskiej

Grupa pracująca pod przewodnictwem mentora ze Stanów Zjednoczonych zastanawia się nad tematyką planowania przestrzeni miejskiej z naciskiem na sposoby wdrażania i realizacji, co ma pomóc studentom w dogłębnym poznaniu kwestii przestrzennych. Planują stworzyć specjalną instrukcję projektowania, która mogłaby być narzędziem wykorzystywanym przez miasta. Swoje przedsięwzięcie przetestują razem ze studentami uniwersytetu w Oregonie na projekcie przestrzeni publicznych dla miasta Mt. Angel. Będą jednocześnie współpracowali z lokalnymi władzami.

Grupa Alexandra Marfula: inteligentna infrastruktura w nadwodnych miastach

Tematem grupy, której przewodzi Alexander Marful z Ghany, jest inteligentna infrastruktura w nadwodnych miastach. Celem, jaki sobie postawili, jest usprawnienie infrastruktury miast takich jak Gdynia. Mimo, ze większość rozwiązań będzie odnosiła się tylko do Gdyni, będą też takie, które dają możliwość zaimplementowania w innych miastach. Ambicją grupy jest przygotowanie takich usprawnień by Gdynia mogła być przodowniczką w inteligentnych rozwiązaniach miejskich.

Jesteś ciekawy efektów pracy? Na te przyjdzie poczekać do września, bo właśnie wtedy zaplanowano konferencję, która odbędzie się w ramach 50tego ogólnoświatowego kongresu ISOCARPu. Konferencja odbędzie się 20-21 września w Trójmieście.

 

Agnieszka Ochenkowska

Zdjęcia: Agata Hinca
Data publikacji: 28.07.2014 12:26

Dział Architektura wprowadzi Cię w wyjątkowy świat budynków oraz rozwiązań architektonicznych. Architektura w Polsce i na świecie. Dowiesz się, jakie inwestycje architektoniczne planowane są w rodzimych miastach. Dział Architektura przybliży Ci obrazy poszczególnych miast kraju oraz świata. To tu znajdują się aktualności związane z lokalizacją obiektów sportowych oraz ich konstrukcją. Specjaliści z działu Architektura zwrócą uwagę na niecodzienne budowle, bryły architektoniczne oraz funkcjonalne rozwiązania. Możesz znaleźć tu również ekskluzywne budowle: architektura, która na pewno zwróci Twoją uwagę. W dziale Architektura znajdziesz znajdziesz informacje na temat architektów, biur projektowych, najnowszych realizacji, a także ajniki aranżacji ogrodu, aby przykuwał uwagę przybywających gości. Możesz liczyć także na przegląd zabytków, które być może wskażą Ci kierunek wakacyjnych eskapad. Zajrzyj do działu Architektura, a na pewno nie pożałujesz!