archirama.pl

Plac Narutowicza konkurs. Warszawski ratusz pyta, jak można zmienić plac Narutowicza

Stołeczny ratusz poszukuje nowych koncepcji dla pl. Narutowicza na warszawskiej Ochocie. Wypracowanie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań dla tego obszaru to główne założenie ogłoszonego właśnie konkursu studialnego. Zwycięskie i wyróżnione prace staną się punktem wyjścia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Plac Narutowicza

Stołeczny ratusz poszukuje nowych koncepcji dla pl. Narutowicza na warszawskiej Ochocie. Wypracowanie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań dla tego obszaru to główne założenie ogłoszonego właśnie konkursu studialnego. Zwycięskie i wyróżnione prace staną się punktem wyjścia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Fot: um.warszawa

Podstawowym założeniem konkursu jest wypracowanie merytorycznych podstaw stworzenia nowej jakości ładu przestrzennego placu Narutowicza. Opracowania zmierzające do ukształtowania przestrzeni publicznej placu powinny być tworzone z wykorzystaniem wniosków płynących z raportu z konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Ochocki Model Dialogu Społecznego, zaleceń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego obszaru, w oparciu o gminną ewidencję zabytków oraz zasady ochrony dziedzictwa przyrodniczego Warszawy.

Zmiany komunikacyjne na placu Narutowicza

Do zadań konkursu należeć będzie także opracowanie koncepcji komunikacyjnej placu Narutowicza, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego, rowerowego oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

Intencją organizatora konkursu jest, by wyniki konkursu stały się merytorycznym punktem odniesienia dla przyszłej procedury planistycznej obejmującej swym zakresem m.in. obszar placu.

Ogłoszony konkurs ma charakter studialny i jest jednoetapowy.


Oceny prac dokona sąd konkursowy, oceniając zgodność prac z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu i kryteriami oceny prac konkursowych. Uczestnicy, którzy przystąpią do konkursu, muszą złożyć ostateczne opracowania w nieprzekraczalnym terminie 12 kwietnia 2013 r. Najlepsze koncepcje poznamy w maju.

 

Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

I nagroda pieniężna w wysokości 90 000 zł,

II nagroda pieniężna w wysokości 60 000 zł,

III nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł,

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 60 000 zł.

 

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi dostępny jest na stronie internetowej konkursu:

 

 

Autor: um.warszawa
Zdjęcia: um.warszawa
Data publikacji: 12.12.2012 15:46

Dział Architektura wprowadzi Cię w wyjątkowy świat budynków oraz rozwiązań architektonicznych. Architektura w Polsce i na świecie. Dowiesz się, jakie inwestycje architektoniczne planowane są w rodzimych miastach. Dział Architektura przybliży Ci obrazy poszczególnych miast kraju oraz świata. To tu znajdują się aktualności związane z lokalizacją obiektów sportowych oraz ich konstrukcją. Specjaliści z działu Architektura zwrócą uwagę na niecodzienne budowle, bryły architektoniczne oraz funkcjonalne rozwiązania. Możesz znaleźć tu również ekskluzywne budowle: architektura, która na pewno zwróci Twoją uwagę. W dziale Architektura znajdziesz znajdziesz informacje na temat architektów, biur projektowych, najnowszych realizacji, a także ajniki aranżacji ogrodu, aby przykuwał uwagę przybywających gości. Możesz liczyć także na przegląd zabytków, które być może wskażą Ci kierunek wakacyjnych eskapad. Zajrzyj do działu Architektura, a na pewno nie pożałujesz!