archirama.pl

Rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej”

 „MIASTA i METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej” to studia dla wszystkich, których interesuje czynny udział w projektowaniu i polepszaniu miejsc, w których żyjemy – miejskich przestrzeni publicznych. Zajęcia będą poruszały problematykę projektowania w przestrzeni miejskiej, m.in. ekologię i estetykę oraz wiele innych czynników wpływających na życie w Polskich miastach

Studia podyplomowe „MIASTA i METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej” - rekrutacja rok akademicki 2014/2015

Studia podyplomowe „MIASTA i METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej” - rekrutacja rok akademicki 2014/2015

Studia podyplomowe „MIASTA i METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej”

Ekologia i estetyka przestrzeni publicznych, rola sztuki w mieście, problemy dotyczące przestrzeni miejskiej oraz informacje o tym, jak z nimi walczyć – wszystkiego nauczymy się na studiach podyplomowych MIASTA i METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej.

Rekrutacja na niesteacjonarne studia podyplomowe kończy się z dniem 15 października 2014 r. Studia trwają 2 semestry i odbywają się w soboty i niedziele. O przyjęcie na ten kierunek może się starać osoba z tytułem co najmniej licencjata. Opłata za rok studiów (dwa semestry) wynosi 5.900,00 zł.

Zajęcia są prowadzone od 2013 roku przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Akademii Sztuk Pięknych we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Zajęcia uzyskały poparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Bogdana Zdrojewskiego. Określone zostały jako bardzo ważne dla idei kształcenia w obszarze istotnym dla współczesnej kultury –w sferze, która dotyczy rozumienia, projektowania i kształtowania przestrzeni publicznej polskich miast.

Kandydaci na studia na rok akademicki 2014/2015 składają dokumenty w dniach  od 1 września do 15 października 2014 roku (jest to drugi etap rekrutacji) pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Malarstwa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek D (z dopiskiem: „studia podyplomowe”) lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00-14.00.

Zestaw dokumentów, które należy złożyć zawiera:

    - wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny
    - dyplom ukończenia studiów (co najmniej I stopnia) lub jego odpis
    - kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców innego dokumentu tożsamości
    - 2 koperty listowe (małe) z czytelnym adresem kandydata (bez znaczków!)
    - 3 fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm
    - potwierdzenie wniesionej opłaty kwalifikacyjnej


Zajęcia będą podzielone na bloki tematyczne. Każdy z nich przestawi inny punkt widzenia na przestrzeń miejską.

1. Blok: Współczesne tendencje w rozwoju miast (wiedza) Hasło: PLANOWANIE

Blok bazuje dyscyplinach naukowych zajmujących się badaniami miejskimi (socjologia, kulturoznawstwo, architektura i urbanistyka).  Zajęcia prowadzone będą głównie w formie wykładów, zaprezentowane zostaną przykłady z miast całego świata (np. Bilbao, Bogota)

2. Blok: Sztuka w mieście (wiedza i umiejętności) Hasło: ESTETYKA

Blok poświęcony estetyce i sztuce w mieście. Jak klasyfikujemy sztukę miejską(sztuka publiczna, graffiti, mural, street art, design etc.) Cele i funkcje sztuki w przestrzeni publicznej. Wymiar społeczny – odbiór sztuki w przestrzeni publicznej. Community art. Festiwale i inne miejskie imprezy. Rola tradycyjnych instytucji sztuki w przestrzeni współczesnych miast

3. Blok: Symbolika i tożsamość miejska (umiejętności i wiedza) Hasło: TOŻSAMOŚĆ

Blok dotyczy tzw. wartości dodanej, która we współczesnych miastach odgrywa coraz większą rolę w budowaniu tożsamości i kapitału społecznego. Poruszane zagadnienia wiązać się będą ze sfera symboliczną, tożsamościową, lokalną ikonografią, pamięcią. Historia i wizja (przeszłość i przyszłość)

4. Blok: Społeczeństwo i komunikacja (umiejętności/wiedza) Hasło: WSPÓŁPRACA

Blok dyskusyjny poświęcony psychologii i komunikacji. Konsultacje, negocjacje, badania społeczne.

5. Blok: Zarządzanie kulturą w mieście Hasło: ORGANIZACJA

Multidyscyplinarny blok poruszający kwestie prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a także rodzaje współpracy z inwestorami i mieszkańcami miasta oraz sposoby ubiegania się o finansowanie np. unijne. Będzie mowa o urzędach zajmujących się strategiami i finansowaniem kultury miejskiej, fundacje i NGO-sy miejskie a także różnego rodzaju projekty we współpracy z miastem – badawcze i artystyczne, resocjalizacyjne oraz rewitalizacyjne.

6. Blok: Ekologia Hasło: ORGANIZACJA

W bloku tym poruszane zostaną problemy związane ze zrównoważonym rozwojem współczesnych miast – w wymiarze naturalnym, kulturowo-społecznym, ekonomicznym i materialnym.

 

Więcej informacji na stronie: Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej

Dokumenty rekturatycje do pobrania: dokumenty rekrutacyjne

Informację o studiach znajdziemy również na facebooku: https://www.facebook.com/events/347843362007396/

Data publikacji: 8.09.2014 11:14

Z działem Lifestyle poznasz tajniki współczesnego stylu życia. Jeśli nieobca Ci moda, sztuka czy projektowanie, nasz dział okaże się miejscem idealnym dla Ciebie. Znajdziesz tu wiele inspiracji, które pozwolą zmienić nie tylko wnętrze domu czy mieszkania, ale także uczynić Cię bardziej wrażliwym na otaczające Cię zjawiska. Dział Lifestyle zaskoczy Cię nowinkami ze świata mody, dzięki czemu Twoja garderoba będzie wypełniona jedynie stylowymi ubraniami tudzież dodatkami. Jeśli interesują Cię futurystyczne projekty pełne oryginalności oraz zaskakujące niekonwencjonalną formą, ten dział dostarczy Ci ich w wystarczającej ilości. W dziale Lifestyle wielkie modowe powroty! Dowiesz się, które dodatki możesz śmiało pożyczyć od babci lub wyciągnąć z pamiątkowego kuferka mamy. Nie czekaj, styl życia zależy tylko od Ciebie!