archirama.pl

XVIII edycja konkursu architektonicznego Polski Cement w Architekturze – bryła z żelbetu

Konkurs architektoniczny Polski Cement w Architekturze organizowany jest od 1997 roku przez spółkę Polski Cement oraz SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich. Co roku skład jurorski wybiera najlepsze realizacje projektów architektonicznych, w których zastosowano żelbet. Konkurs ma ukazać nieskończone możliwości twórczego wykorzystywania tego materiału

Archirama news

Konkurs na architekturę współczesną z żelbetu

Aby wziąć udział w konkursie architektonicznym należy przesłać projekt z zakresu budownictwa ogólnego, przemysłowego lub obiektów inżynierskich, w którym użyta została technologia betonowa - żelbet. Zasadą jest, że można przedstawiać tylko realizacje oddane do użytku przed końcem 2013 roku. Prace należy zgłaszać przez oddziały SARP, oddziały PZITB, pracownie i biura projektów oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Nagroda główna w tegorocznej, XVIII już edycji konkursu Polski Cement w Architekturze to nie mniej niż 15 tys zł. Kwota przeznaczona na pozostałe nagrody i wyróżnienia to 40 tys. zł. Oprócz tego, każdy nagrodzony zostanie uhonorowany dyplomem i honorową statuetką – w formie gruszki. Dyplomy otrzymają również inwestorzy zrealizowanych brył z betonu.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Wydawnictw i Promocji Architektury Zarządu Głównego SARP do dnia 15 października 2014 roku. Wyniki poznamy 13 grudnia, na uroczystości wręczenia nagród. Zwycięzcy i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o wynikach konkursu pisemnie, przez spotkaniem.

W tym roku projekty budynków z betonu oceniać będzie jury w składzie: przewodniczący komisji - Prezes lub Wiceprezes SARP, trzech architektów - członków Kolegiów Sędziów Konkursowych SARP, a także przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu. 

Co powinien zawierać projekt konkursowy?

 Prawidłowo wypełniony wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
- rysunki i zdjęcia realizacji (maksymalnie 10 stron  formatu A4)
- opis obiektu (1 strona A4)
- skład zespołu autorskiego, a także dane adresowe i adres e-mail
- dane adresowe  inwestora i wykonawcy zgłoszonego obiektu i adres e-mail
- materiały w wersji elektronicznej na płycie CD: 8-12 zdjęć wyłącznie w formacie TIFF. bądź  JPG. O rozdzielczości 300 dpi (5000pixeli / 3500pixeli) oraz rysunki wyłącznie w formatach EPS., DWG, bądź wektorowe zakotwiczone w pliku PDF. (sytuacja, jeden rzut, jeden przekrój)

Pełny regulamin konkursu znajduje się na: stronieData publikacji: 10.09.2014 11:59

Rozmowy o architekturze.